Otwarcie Ośrodka Badań Lotniczych i Kosmicznych Politechniki Warszawskiej w Przasnyszu

W dniu 14 maja 2022 roku na lotnisku Politechniki Warszawskiej w Przasnyszu odbędzie się uroczystość otwarcia laboratorium Ośrodka Badań Lotniczych i Kosmicznych Politechniki Warszawskiej. Nowo powstałe laboratorium ma służyć kadrze naukowej Politechniki do prac badawczych i rozwojowych w obszarze bezzałogowych statków powietrznych. Budowa laboratorium jest jednym z elementów projektu realizowanego przez PW na terenie lotniska tj. “Terenowego poligonu doświadczalno-wdrożeniowego w Powiecie Przasnyskim” współfinansowanego ze źródeł UE. Celem projektu jest wzmocnienie aktywności badawczo-rozwojowej uczelni oraz wzrost komercjalizacji wyników badań. Całość inwestycji to 33mln w tym 24mln to aparatura badawcza. 

W ramach projektu utworzone zostało 9 laboratoriów i warsztatów, głównie skupionych na platformach bezzałogowych i lekkim lotnictwie. Powstałe laboratorium posiada pracownie i warsztaty pozwalające na wytwarzanie, testowanie i serwisowanie dronów. Zbudowano lub zakupiono flotę bezzałogowych statków powietrznych o różnym przeznaczeniu. Powstało również centrum obliczeniowe i system monitorowania przestrzeni powietrznej w oparciu o radary pasywne. Jednym z głównych celów projektu jest wzmocnienie współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami oraz rolnikami poprzez aplikowanie nowoczesnych technologii, mających zwiększyć efektywność pracy. Obszar wokół lotniska wyjątkowo sprzyja prowadzeniu prac badawczych z uwagi na niski stopień urbanizacji, odpowiednią odległość do innych lotnisk oraz zróżnicowane otoczenie (lasy, łąki, pola uprawne). Ośrodek chce stać się krajowym centrum kompetencji w pracach nad wykorzystaniem dronów dla precyzyjnego rolnictwa i leśnictwa.