Kolejny projekt badawczy realizowany w OBLot

Ośrodek Badań Lotniczych i Kosmicznych (OBLot) Politechniki Warszawskiej rozpoczął realizację kolejnego projektu związanego z systemami bezzałogowymi. Jest to Wspólne Przedsięwzięcie NCBR-PLK PKP S.A. polegające na wsparciu badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze infrastruktury kolejowej pn. Badania i Rozwój w Infrastrukturze Kolejowej – BRIK II.

Celem projektu „Innowacyjny Automatyczny System Monitorowania Stanu Infrastruktury Kolejowej z wykorzystaniem sztucznej inteligencji i bezzałogowych statków powietrznych – UAVforRail”. jest opracowanie rozwiązania, które będzie automatycznie identyfikowało usterki oraz potencjalne zagrożenia na trakcji kolejowej.

Monitorowanie trakcji kolejowej oraz otoczenia będzie realizowane za pomocą innowacyjnego systemu wykorzystującego platformy bezzałogowe zintegrowane z odpowiednimi urządzeniami pomiarowymi oraz sztuczną inteligencją do analizowania zebranych danych. Cały system będzie dodatkowo współdziałał z automatyczną stacją dokująco – ładującą, która umożliwi automatyczną pracę. Ważnym elementem projektu będzie przeprowadzenie optymalnych oblotów infrastruktury kolejowej ze wskazaniem usterek i ich lokalizacji w oparciu o zebrane dane, które to po każdym locie będą generowane automatycznie.

Oprócz Politechniki Warszawskiej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa – lidera projektu – biorą w nim udział dwaj konsorcjanci – firmy: Sky Snap zajmujący się analizą zdjęć oraz Enprom, która zajmuje się prowadzeniem nalotów. Liderem zespołu realizującego jest dr inż. Antoni Kopyt – młody, ambitny oraz zaangażowany w działalność badawczą Wydziału MEiL naukowiec.

OBLot realizuje liczne prace badawcze i rozwojowe z zakresu badań nad lotnictwem bezzałogowym. W pierwszym roku jego działalności zostały zrealizowane z sukcesem projekty o łącznej wartości ok. 4 mln zł. Projekt BRIK jest kolejnym ambitnym przedsięwzięciem, którego prace badawcze będą realizowane właśnie w OBLot.