Laboratorium Monitorowania Obszarów

  • badania systemu radiolokacji pasywnej i systemów radarowych
  • badania kontroli ruchu bezzałogowych statków powietrznych
  • badania ochrony innych obiektów tzw. infrastruktury krytycznej