Laboratorium Pomiarowe

  • skanowanie 3D
  • tomografia i analiza struktur wewnętrznych
  • badania wytrzymałościowe materiałów
  • analiza zjawisk dynamicznych
  • analiza ruchu obiektów (motion capture)