Laboratorium Współpracy BSP w Rolnictwie

  • szacowanie szkód łowieckich i pogodowych
  • analizy objętości drewna i drzewostanu
  • monitoring przestrzeni, osób, pożarów
  • taksacja bydła i dzikiej zwierzyny
  • badanie wegetacji roślinności
  • loty pomiarowe RGB, NDVI, IR