Ośrodek doświadczalny

Terenowy poligon doświadczalny składa się z dwóch części. Z części przeznaczonej dla lotnictwa załogowego oraz z części dla bezzałogowych systemów powietrznych.

Budynek lotniskowy 

laboratoria i hangar BSP

Opiekunowie ośrodka

Stanisław Gradolewski

kontakt w zakresie lotnictwa załogowego
stanislaw.gradolewski@pw.edu.pl

Paweł Waligóra

kontakt w zakresie systemów bezzałogowych
pawel.waligora@pw.edu.pl