SMS - Safety Management System

Ośrodek Badań Lotniczych i Kosmicznych Politechniki Warszawskiej złożył deklarację bezpieczeństwa i wdrożył System Zarządzania Bezpieczeństwem.

 • Od każdego pracownika oczekuje się zaangażowania i informowania o każdym zdarzeniu które może wpłynąć na bezpieczeństwo, w tym szczególnie na bezpieczeństwo lotów.
 • Zgodnie z zasadą „Just culture” nie wszczyna się postępowania wobec pracowników którzy ujawnią zdarzenia związane z bezpieczeństwem.
 • Zgłoszenia można dokonać anonimowo.
 • Każde zgłoszenie podlega analizie i jeśli zachodzi taka potrzeba podejmowane są kroki naprawcze oraz wdrażane są procedury minimalizujące możliwość wystąpienia takiego zdarzenia w przyszłości.

 

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • Data i czas (UTC):
 • Miejsce i kraj:
 • Typ / model statku powietrznego:
 • Znaki rejestracyjne statku powietrznego:
 • Miejsce ostatniego startu:
 • Miejsce planowanego lądowania:
 • Nazwa organu służb ruchu lotniczego:
 • Rodzaj / Klasa przestrzeni pow. / FIR:
 • Uszkodzenia statku powietrznego:
 • Urazy osób (na ziemi i w powietrzu):
 • Opis zidentyfikowanego zagrożenia bądź zdarzenia:
 • Dobrowolnie nazwisko zgłaszającego