OBLot PW współtworzy Sieć Poligonów Technologii Autonomicznych

Osiem instytucji, w tym nasza Uczelnia, utworzy Sieć Poligonów Technologii Autonomicznych (SPTA). List intencyjny w tej sprawie został podpisany 9 czerwca 2022 roku w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury. Politechnikę Warszawską reprezentował tam Rektor, prof. Krzysztof Zaremba.

SPTA to wspólne działanie Ministerstwa Infrastruktury, Politechniki Warszawskiej,  Akademii Morskiej w Szczecinie, Politechniki Poznańskiej, Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego, Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej oraz Polskiej Izby Systemów Bezzałogowych. Głównym celem inicjatywy jest wsparcie rozwoju technologii systemów bezzałogowych oraz stymulowanie współpracy naukowo-badawczej i biznesowej poprzez udostępnienie specjalistycznej infrastruktury testowej.

Politechnika Warszawska oferuje w ramach Sieci wykorzystanie nowego Ośrodka Badań Lotniczych i Kosmicznych, zlokalizowanego na należącym do Uczelni lotnisku w Sierakowie obok Przasnysza. W ośrodku tym badania prowadzą obecnie naukowcy i studenci z wydziałów: Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa, Elektroniki i Technik Informacyjnych oraz Geodezji i Kartografii.