Ośrodek Badań Lotniczych Politechniki Warszawskiej nawiązał współpracę ze Szkołą Lotniczą Online – Avioner

Studenci naszego Wydziału, kandydaci na tegoroczne praktyczne szkolenie szybowcowe, przechodzą teoretyczne szkolenie do licencji szybowcowej SPL w firmie Avioner. Mają do wysłuchania 61 godz. wykładów oraz 11 godz. sesji online z 9 przedmiotów. Po zdaniu egzaminu uzyskają certyfikat zakończenia szkolenia teoretycznego i będą mogli przystąpić do szkolenia praktycznego na naszym lotnisku w Przasnyszu.