Wizyta delegacji rządowej w Ośrodku Badań Lotniczych i Kosmicznych PW w Przasnyszu

Ośrodek Badań Lotniczych i Kosmicznych Politechniki Warszawskiej (OBLot) w dniu 23 czerwca, gościł przedstawicieli polskiego rządu oraz samorządu lokalnego. Wizytę w OBLotu złożyła delegacja, której przewodniczył Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pan Rafał Romanowski, oraz wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu, Pan Łukasz Gałczyński. Towarzyszyli im przedstawiciele lokalnego samorządu, w tym starosta przasnyski, Pan Krzysztof Bieńkowski.


Gospodarzem wizyty był profesor Robert Głębocki, który zapoznał gości z rolą i możliwościami Ośrodka, a także przedstawił prowadzone w nim prace badawczo-rozwojowe. Delegacja miała okazję zwiedzić laboratoria oraz zapoznać się z dostępnym sprzętem badawczym. OBLot jest czołowym polskim centrum kompetencji w zakresie zastosowania systemów bezzałogowych w rolnictwie i leśnictwie, specjalizującym się w przeprowadzaniu w pełni autonomicznych misji przy użyciu Bzzałogowych Systemów Powietrznych (BSP).


Podczas spotkania omówiono możliwości dalszego rozwoju Ośrodka oraz jego rolę w regionie przasnyskim. Poruszono również temat planów inwestycyjnych związanych z rozbudową Przasnyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.


Po wizycie odbył się briefing prasowy, podczas którego przedstawiciele mediów mieli możliwość zadawania pytań i uzyskania dodatkowych informacji na temat spotkania.


OBLot kontynuuje swoje działania jako centrum doskonałości, dążąc do wprowadzania innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie lotnictwa i rolnictwa, zwłaszcza w kontekście wykorzystania technologii bezzałogowych.