Summer Schools – Aeronautical Engineering

W dniach 19-30 czerwca odbyła się druga edycja Summer Schools – Aeronautical Engineering organizowana przez Wydział MEiL. Gościliśmy 21 studentów z 4 krajów, Słowacji, Gruzji, Pakistanu oraz Turcji. Byliśmy na naszym lotnisku w Ośrodku Badań Lotniczych (OBLot), lataliśmy szybowcami, dronami, drukowaliśmy 3D i niszczyliśmy różne elementy! Uczyliśmy się o projektowaniu samolotów i dowiedzieliśmy się bardzo dużo o mechanice lotu, BSP i aerodynamice!
Dziękujemy

We have just finished second edition of Summer Schools – Aeronautical Engineering – that was held by WUT! We have hosted 20 students from 4 countries: Slovakia, Georgia, Pakistan and Turkey. We were visiting our airfield at Aviation Research Cetner, and we flew with gliders and UAVs, we 3D printed some elements, and later we crushed them! We learned a lot about aircraft design, flight mechanics, UAVs and Aerodynamics!
Thank you!